Karriär.

VärldensStarkasteHjärnorÄRalltidefterfrågadeviddetsnabbtväxandeflintec。

Företageterbjuder ettbrett sorfimentavvälbetaldakarriärerinmom teknik,försäljningoch tillverkningÖverHelaVärlden。

Flintec Har Ca 1000AnställdaPå10MloaralaPlorser:Brasilien,Kina,Frankrick,Tyskland,Storbritannien,Indien,Italien,Sri Lanka,Sverige,新加坡Och USA。

AnställdaTyckerOM Att ArmetaFörEttFöretag索兰ÄRLITLRÄCKLIGTSTATRATVARA全球LEDERMINTILLRÄCKLIGT莱蒂莱特·特踏板UPPMUNTRA DIREKT Kommunikation Mellan StigandeStjärnoroch Ledande Befattningshavare。

SolidaLångsiktigaFörbindelser医学Universitet I Storbritannien,Tyskland Och FrankrickÖkarKvalitetenPåFlintecsUtbildning Och Fou - Allt I en KreativMiljöSomFrämjarGlädjenAV创新。