Certifikat OchGodkännanden.

Flintec Uppfyller ochÖverstigeren rad kvalitetsstandarder。

AckrediteringarFrån达达组织师Säkerställeratt弗朗茨斯特拉斯特韦斯特·奥克莱克莱·迪斯塔MätsystemÄRMycketexakta

  • oiml.(国际法律计量组织)
  • NTEP.(国家类型评估计划)
  • vcap.(已验证符合性评估计划)

AckrediteringarFrån达莎组织师Bekräfterarattecs Utrustning Kan Fungera i FarligaMiljöerDärMerksamhetenSkaparEllerSläpperutbrandfarliga·瓦尔(Ångoreller fint dam)

  • atex.
  • FM批准(工厂共同系统)

ISO9001AckredieringBekräftarkvalitetenpåledningssystemen豪尔丝弗林特克。

ISO13485AckRediritingBekräftarFlintecs Expertis Inom TeknikFörMedicskUtrustning。FLINTEC VARDENFÖRSTAStora Lastcellstillverkaren IVärldenAttFå丹尼纳标准。

Ce-märkningÄrtenbekräftelsefrånflintec at dess produkt Uppfyller Alla Companess Adabliga Europeisha Direktiv。

Behöverdulastcelleroch kraftgivareskräddarsydddaförkrävandekvalitetsstandarder,kontakta.Flintec?