OM DINVIKTMÄTNETINGELLERTEST-OCHMätapplikationKRÄVERMÅLASTCELLERKANFLINTECHJÄLPAvi har konstruerat och tillverkat enmängdolika sensorer som kananvändasipplikationerdärstallek,Höjd,Bredd EllerDuorderalÄrenBegränsandeFaktor。

omvårtstandardutbud avsmålastceller inte uppfyller dina krav,kanvåraingenjörerhjälpadig。viförstårkomplextenieniatmätavikteller tryckdärutrymmetärmycketbegränsat。VåraProjektgrupperMedVägningsexperterarbetarmedkunderföratutveckla denlösningombehövsföratmöratmöratmötadet特定的小专项。

vi har arbetat med ettantalkändaglobalaföretagföratutveckla kompakta,smålastcellerförolikapplikikationer。vi tillverkar och levererar elt brett soriniment av昆坦普陀产品直到företagvarjeÅr。

kontakta oss.FöratfåFåRedaPåMereller Diskutera Din Application MedNågonVVåra出口商PåmåLastceller。